Sản phẩm cao su tự nhiên

Sản phẩm hoá chất lưu hoá

thông tin liên hệ
Ông Cao Duy Thắng
Kinh doanh - 0906 008 665

Mủ nước

Mủ nước Latex ly tâm 60% DRC
Mủ nước Latex ly tâm 60% DRC