Sản phẩm cao su tự nhiên

Sản phẩm hoá chất lưu hoá

thông tin liên hệ
Ông Cao Duy Thắng
Kinh doanh - 0906 008 665

Sản phẩm cao su tự nhiên

Mủ nước Latex ly tâm 60% DRC
Mủ nước Latex ly tâm 60% DRC
Mủ tờ RSS1
Mủ tờ RSS1
Mủ cốm SVR20
Mủ cốm SVR20
Mủ cốm Skimblock
Mủ cốm Skimblock
Mủ cốm SVR3L
Mủ cốm SVR3L
Mủ cốm SVR5
Mủ cốm SVR5
Mủ cốm SVR10
Mủ cốm SVR10
Mủ tờ RSS3
Mủ tờ RSS3

SẢN PHẨM CAO SU TỔNG HỢP

BR
BR
NBR
NBR
SBR
SBR
SSBR
SSBR

Sản phẩm hoá chất lưu hoá

Chất xúc tiến DM
Chất xúc tiến DM
Chất xúc tiến DPG
Chất xúc tiến DPG
Chất xúc tiến EZ
Chất xúc tiến EZ
Chất xúc tiến MBTS
Chất xúc tiến MBTS

Sản phẩm chất độn

Silca
Silca
CaCO3
CaCO3
BR
BR